Sokak Hayvanlarından Deney Olur Maddesinin İptali İle İlgili Davamız

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Deney Maddesinin Bakanlıkça Çıkarılan Yönetmelikten İptali İçin Haytap Tarafından Açılan Dava Dilekçemiz :

Hayvan deneylerinin özellikle sokak hayvanları üzerinde uygulanmasına ilişkin dava yönetmelik çıktıktan onbeşgün içinde hemen tarafımızca açılmıştır. Merak edenler için dava dilekçesi ve gerekçeleri aşağıdadır.